การเดินทางสู่ร่างกายคุณอยากไปที่ไหน

การควบคุมการจัดองค์กร

สารบัญ

1. บทนำ

2. วัตถุประสงค์ขององค์กรค่านิยมและมาตรฐานตามทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

 • การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์กรค่านิยมและมาตรฐานและความรับผิดชอบของกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ให้สื่อและภาษา
 • จัดเตรียมความคาดหวังขององค์กร
 • บังเอิญสืบสวนเหตุการณ์และรายงานผลให้กับกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
 • 3 [1965900] การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ทำงานการใช้ทรัพยากรและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ [19659006] สภาพแวดล้อมของโลก และความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน

 • มั่นใจได้ว่ากิจกรรมต่างๆให้ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เพื่อเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงได้ง่าย
 • มั่นใจได้ว่าการปรึกษาหารือและการตัดสินใจเกิดขึ้นกับกลุ่มและบุคคลที่เหมาะสม
 • ทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นตามทางเลือกทั้งหมดและภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • Győ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณได้รับการแสดงออกอย่างดีในสื่อและชุมชน [19659011] 4. สร้างและสนับสนุนทีมงาน

  • กำหนดความรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อศักยภาพของทีมงานของคุณและแผนการดำเนินงาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรสำหรับทีม
  • การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
  • ส่งเสริมให้ทั้งสองทีมและบุคคลพัฒนาแนวทางใหม่ในการปฏิบัติงาน
  • เพิ่มขีดความสามารถของทีมและบุคคลโดยการมอบอำนาจที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการริเริ่ม [19659011] 5 ความสามารถส่วนบุคคลและวิชาชีพ

   • การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมทางจริยธรรมในการทำงานทุกรูปแบบและการส่งเสริมให้คนอื่นยอมรับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
   • การปรับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภาวะผู้นำที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานการณ์เฉพาะ
   • มุมมองส่วนบุคคลและผลงาน ให้แน่ใจว่าความเป็นอิสระและความสามารถในวิชาชีพของคุณได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
   • มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม / เครือข่ายอาชีพและกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

   6. สรุป

   7. ด้วยคำแนะนำ

   1. บทนำ

   ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศองค์กรขนาดใหญ่หรือการดำเนินการเพียงเล็กน้อยไม่มีแรงขับเคลื่อนหรือทิศทางเชิงกลยุทธ์

   ผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนของเราแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ไอเซนฮาวร์ได้แถลงการณ์ที่ดีในเวลาของเขา แต่ข้อความต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันและเป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำของฉัน ความเป็นผู้นำ: ศิลปะแห่งการสร้างสิ่งที่คุณต้องการ

   Dwight D. Eisenhower

   บทความนี้ให้คำตอบสำหรับภาวะผู้นำและขั้นตอนในการเปิดใช้งานภาวะผู้นำแบบบุคคล บทความนี้มีการตัดสินใจที่แท้จริงในองค์กรจริงแม้ว่าเครื่องมือที่ใช้จะไม่ได้รับการสอนการศึกษาอย่างเป็นทางการและจะพบว่าความเป็นผู้นำนั้นมีมากกว่าวิถีชีวิต แต่เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย

   ความเป็นผู้นำมีหลายขั้นตอนที่สามารถสอนได้ แต่ผมคิดว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริงๆจะสร้างประสบการณ์ไม่ใช่การศึกษา

   ไปหาคน เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขา

   ลองอยู่กับพวกเขา เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้

   2. Lao Tzu

   สิ่งที่ดีที่สุดของผู้นำเมื่อเราทำงานเมื่องานเสร็จสิ้น 19659003] ชี้แจงเป้าหมายค่านิยมและมาตรฐานตามแนวปฐมนิเทศองค์กร

   การเปิดตัวพนักงานเรามั่นใจว่าผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือ บริษัท ของเราซึ่งรวมถึงเอกสารทั้งสามฉบับนี้ หัวหน้าทีมคนใหม่จะเข้ารับคู่มือนี้กับคนงานและเปิดโอกาสให้คุณถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อ เนื่องจากมีผลผูกพันและข้อตกลงระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับจุดเรียกแรกในร่างกาย

   แต่ละ บริษัท ของฉันมีพันธกิจคำสารภาพขององค์กรและข้อความทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของเรา ผมคิดว่ามันเรียกว่า "Shopping" ว่าคนที่มีค่านิยมต้องการจะต้องทำให้ทิศทางขององค์กรเป็นไปอย่างชัดเจน

   ฉันพบว่าการเขียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็น "Buy-In" ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถให้โครงสร้างพื้นฐานและพื้นฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ฉันต้องการให้พนักงานอธิบายและเชื่อถือพวกเขา เราได้ตรวจสอบพนักงานที่มีอยู่ของเราและสร้างกลุ่มโฟกัสที่พัฒนาคำแถลงการณ์ที่กลายเป็นพันธกิจศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นในที่สุด เป้าหมายที่องค์กรค่านิยมและมาตรฐานกลุ่มและบุคคลหนึ่งในคำแถลงที่ผมชื่นชอบคือ "ผู้จัดการต้องจัดการพนักงานของพวกเขาขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการผู้จัดการด้วย"

   ผู้นำไม่จำเป็นต้องได้รับชื่อเรื่องลักษณะของมันไม่ส่งผลกระทบต่อมัน ผู้ขับขี่เป็นทั้งชื่อหรือหน้าที่

   เรากำลังพูดถึงความหลากหลายในที่ทำงานแม้ว่าผู้นำที่แท้จริงจะเข้าใจว่าความหลากหลายของโลกแตกต่างกันไปมากที่สุดนโยบายด้านความหลากหลายที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากองค์กรหนึ่งไม่ได้พบกับบุคลิกค่านิยมหรือศีลธรรมใด ๆ ผู้นำที่ดีที่สุดจะเข้าใจว่าพวกเขาต้องยืดหยุ่นหากนโยบายไม่ได้ ผู้นำองค์กรได้รับการสนับสนุนให้ใช้พันธกิจลัทธิและวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่นโยบายอาจไม่ชัดเจนและเป็นสาเหตุของปัญหาทางนโยบาย

   ทีมของเขาได้รับการสนับสนุนให้รู้จักองค์กรในฐานะปัจเจกบุคคลและหากพวกเขาระบุสิ่งที่ไม่ได้ผลพวกเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ไม่ใช่หน้าที่ของตน ถ้าคุณใส่ความกดดันที่ไม่จำเป็นให้กับพวกเขาคุณจะต้องรายงานการโทรหาคนที่จัดการกับบุคคลที่เหมาะสม เราพยายามสร้างความสอดคล้องกันภายในองค์กรและสิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเชื่อมโยงคำอธิบายลักษณะงานนโยบายการเสริมสร้างพลังอำนาจและความเป็นผู้นำอย่างเหมาะสมเท่านั้น

   ให้แน่ใจว่าสื่อและภาษาที่ใช้พบกับบุคคลและสถานการณ์กลุ่ม

   ฉันอยู่ในตำแหน่งที่โชคดี ฉันอยู่ในทุกองค์กร ฉันมีกฎเกณฑ์มากมาย: "ฉันจัดการและพูดคุยกับคนอื่น ๆ ตามที่ฉันต้องการจัดการหรือพูดคุย" หรือดีกว่า – "ขายความคิดของผู้อื่นว่าจะซื้อได้อย่างไร"

   ฉันเข้าใจและจดจำข้อดีและจุดอ่อนของแต่ละบทบาทและให้การสนับสนุนอย่างชาญฉลาดแก่เพื่อนร่วมงานทั้งหมดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม หากคุณเข้าใจองค์ประกอบที่เป็นบวกที่คุณสามารถลากและเลียนแบบได้เมื่อเข้าใจข้อบกพร่องคุณสามารถเอาใจใส่และหาวิธีที่จะเอาชนะได้ แต่ละกลุ่มหรือบุคคลแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน แต่พบว่าในแง่บวกและความบกพร่องมักเป็นเรื่องทั่วไป ผู้สวมใส่หมวกจำนวนมากเป็นคนที่มีความหลากหลายมาก กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มภายในและบุคคลและอธิบายถึงวิธีการที่เสริมสร้างความมุ่งมั่นให้กับองค์กร

   จุดมุ่งหมายภารกิจและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์สามารถทำได้หากพนักงานทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันอยู่ในใจ สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจน การออกกำลังกายที่ฉันชอบคือแผนการย้อนหลัง คำนึงถึงเป้าหมายและวางแผนขั้นตอนต่อเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำเอกสารขั้นตอนเหล่านี้และทำเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับแต่ละขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องมีความยืดหยุ่น แต่ต้องเก็บไว้ในเวลา

   ฉันได้พิจารณาในกลุ่มโฟกัสกลุ่มทางสังคมกลุ่มทีมหรือกลุ่มโครงการที่จำเป็นต้องใช้ผู้นำทีมคนหนึ่ง แผนการถอนแต่ละครั้งต้องถูกส่งไปยังหัวหน้าทีมเพื่อตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจนั้นอยู่ในเป้าหมายและกลยุทธ์จะยึดมั่นต่อ สิ่งสำคัญคือโครงการนี้เป็นโครงการระยะสั้นหรือหน้าที่ประจำวันของพนักงาน

   ก่อนแผนด้อยพัฒนาสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและรัดกุมในกลุ่มหรือในร่างกาย ซึ่งควรได้รับการจัดทำเป็นเอกสารและสามารถดำเนินการได้ตามความยาวของโครงการตามรายละเอียดของงานของกลุ่มสมาชิก / ลูกจ้าง ถ้าแผนด้อยพัฒนาหมายถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักสำหรับงานประจำวันเช่นถ้านักการตลาดทางโทรศัพท์มีบทบาทในการนัดหมายการประชุมและผู้ทำการตลาดทางโทรศัพท์ไม่ได้โทรตามจำนวนที่ต้องการในหนึ่งวันวันนี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน ในบางส่วน – อาจระหว่างพัก ฉันได้พบว่าสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากและความพึงพอใจในทันทีสามารถกระตุ้นให้คนอื่นได้ดียิ่งขึ้น

   ฉันพบวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับการระบุวัตถุประสงค์ของโครงการโดยกำหนดให้แต่ละรายการและเลือกพนักงาน / สมาชิกในกลุ่ม โครงการต้องมีการอภิปรายทั้งในฟอรัมกลุ่มและในแต่ละรูปแบบสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยการจัดกลุ่มหรือโดยการจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพเพียงครั้งเดียว

   การกำหนดความต้องการของร่างกาย

   ในโลกที่สมบูรณ์องค์กรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามและทำตามสิ่งเหล่านี้ แต่น่าเสียดายที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบและต้องมีการดำเนินการที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่ต่างกัน สิ่งที่ดีที่สุดคือการระบุตัวหารร่วมกันตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสามัญสำนึกและประยุกต์ใช้ในการเหนี่ยวนำการฝึกอบรมและนโยบายของ บริษัท อย่างต่อเนื่อง

   มักเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่ในบางครั้งก็เกิดจากการเสริมแรง เหมือนเครื่องดับเพลิง – ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย หากนโยบายถูกทำลายรัฐบาลจะบังคับให้มีการทดสอบนโยบายที่จำเป็น

   สามัญสำนึกคือมันไม่ค่อยธรรมดา ในฐานะผู้นำเมื่อเวลาผ่านไปเราจำเป็นต้องเข้าใจการเมืองและสามัญสำนึก การตัดสินใจมีความสำคัญและความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการตีความนโยบายและหลักเกณฑ์ ผู้ขับขี่ทั้งหมดต้องรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นหากคาดว่าจะตีความนโยบาย

   การตรวจสอบเหตุการณ์และการเปิดเผยผลอย่างทันทีทันใดต่อกลุ่มและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

   มีความสำคัญหากนโยบายทิศทางเชิงกลยุทธ์เป้าหมายของ บริษัท และ / หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการเคารพในเวลา และระบุและจัดการได้อย่างถูกต้อง

   ความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาพิเศษสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิด ข้อเสนอแนะเชิงลบควรได้รับโดยส่วนตัวและควรมีการตอบรับในเชิงบวกมากที่สุดต่อสาธารณะ ขึ้นอยู่กับบุคลิกของพนักงานพวกเขาระบุว่าการรับรู้ต้องเป็นแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวเนื่องจากบุคลิกภาพบางอย่างอาจอายเมื่อได้รับการยกย่องในที่สาธารณะ นี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีในอนาคตจากความกลัวว่าพนักงานอาจจะอับอาย

   ขึ้นอยู่กับประเภทของนโยบายและประเภทของการกระทำผิดกฎหมายขั้นตอนอย่างเป็นทางการสามารถเริ่มต้นได้ เราพบว่าในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเล็กน้อยคำเตือนทั่วไปสำหรับความผิดเกี่ยวกับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งสำคัญ ในฐานะที่เป็นผู้นำที่ดีนโยบายเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บ ถ้าเราใช้คำเตือนและไม่ใช่แค่เรื่องเดียวกันกับอาชญากรรมเดียวกันเราจะไม่เพียง แต่เผยแพร่องค์กรให้เกิดผลตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเด็นทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการสนับสนุนในเชิงบวกถ้าพนักงานคนหนึ่งได้รับความมุ่งมั่นในการพยายามหรือการเรียกร้องทางการเมืองพนักงานคนอื่นจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการตามนโยบายของ บริษัท ความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นและความเคารพต่อกลุ่มบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ การสร้างแบบอย่างเชิงบวกและการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   การสื่อสารและการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ เป็นองค์ประกอบในการดัดแปลงทางจริยธรรมของกลุ่มและบุคคล

   ความน่าเชื่อถือโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้ที่เชื่อมั่นในความไว้วางใจจะไม่ได้รับมันสมบูรณ์หรือไม่เสนอขึ้น ความเป็นผู้นำมักเกี่ยวข้องกับความเต็มใจที่จะทำงานที่คุณรอ ถ้าคุณไม่สามารถทำคุณคาดหวังว่าคนอื่นจะทำอย่างไร นายจ้างบางคนเชื่อว่าค่าจ้างเพียงพอที่จะทำให้พนักงานเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี "มือสกปรก" ที่เกี่ยวข้อง

   เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและศีลธรรม ในระยะสั้นจริยธรรม; เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกและผิดและเลือกศีลธรรม รู้ว่าอะไรถูกต้องและไม่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้อง – ไม่มีทางเลือก ไม่ใช่ทั้งหมดของเรามีศีลธรรมที่เหมาะสมและเราไม่สามารถระบุ 100% ของคนศีลธรรม

   เราไม่ได้มองสิ่งต่างๆและตีความเหตุการณ์ต่างๆตามประสบการณ์ของเราความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางวัฒนธรรมและการศึกษาของพวกเขา (บางทีอาจจะเป็นบางส่วน) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเคารพมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งเราไม่สามารถเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเข้าไปแทรกแซงการเมือง มานุษยวิทยาเป็นวิถีชีวิตที่สร้างโดยกลุ่มคนและสร้างยุค [19659034] คือเวลาไม่ใช่บุคคลและเราต้องยึดทรัพยากรและการปรับปรุงโดยทุกคน ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจ

   ในฐานะผู้นำขององค์กรเรามีหน้าที่ในการระบุพื้นที่การพัฒนาและทำเครื่องหมายไว้ในสภาพแวดล้อมแบบประชาธิปไตยสำหรับกลุ่มหรือวัฒนธรรมของเราสำหรับคนอื่น ๆ วิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของเราแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยมักเกี่ยวข้องกับปรัชญาด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่ การเปลี่ยนชนกลุ่มน้อยเป็นกุญแจสู่ความเป็นผู้นำที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องซื้อ "Buy-In"

   ในอดีตเป็นวิธีที่ดีในการพูดคุยล่วงหน้ากับสมาชิกบางกลุ่มโดยปกติแล้วจะมีนักร้องดังที่อาจไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างและขอความช่วยเหลือในการคิดถึงไอเดีย กรอกข้อมูลในกลุ่มเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นยอมรับว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่อยู่ในรั้วที่จะได้รับ "ช้อปปิ้ง"

   แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ในสถานที่ทำงาน

   โอกาสสำหรับโอกาสในการทำงานมีความสำคัญต่อพนักงานทุกคน พนักงานแต่ละคนนำทักษะใหม่ ๆ มาสู่องค์กรและบางคนไม่เคยมีการระบุ การส่งเสริมความฉลาดช่วยให้ทักษะที่สมาชิกในทีมไม่แสดงในอดีต ความต้องการเทคโนโลยีมีความสำคัญเนื่องจากทุกองค์กรยังคงพัฒนาปรับปรุงการนำเทคโนโลยีใหม่และข่าวกรองใหม่มาใช้ในองค์กร

   ควรทำตามขั้นตอนของการพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทรัพยากร คนที่ทำงาน ในฐานะผู้นำเราต้องมั่นใจว่าเรากระตือรือร้นที่จะฟังทีมของเราเนื่องจากทีมนี้ดำเนินการผ่านกระบวนการต่างๆและมีแนวโน้มที่จะระบุพื้นที่การพัฒนา [19] ให้แน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆให้ความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมใช้งาน

   กิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับ "POLM" (แผนองค์กรการจัดการการจัดการ) กิจกรรมทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบแม้ว่าจะใช้งานอยู่ก็ตาม ไม่มีสถานที่สำหรับความแข็งในกระบวนการหรือร่างกายใด ๆ เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมาย

   เราสนับสนุนให้คุณสนับสนุนให้ผู้นำของคุณเป็นผู้นำในการพัฒนาความต้องการของตนต่อไป นโยบายทุกข้อต้องยืดหยุ่นและปรับตัวได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกองค์กร เมื่อนโยบายและขั้นตอนองค์กรที่ล้าสมัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทางสังคมและข้อกำหนดทางกฎหมาย

   โอกาสที่เท่าเทียมกันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันแม้อายุเพศความสัมพันธ์ทางเพศและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในบางกรณีความต้องการทางสังคมและกฎหมายถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนที่มีความสามารถ หากการเมืองหรือผู้นำไม่เป็นไปตามที่ยอมรับได้ในปัจจุบัน – พวกเขาคิดว่าไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้นำแต่ละคนต้องมีความยืดหยุ่นและคงไว้ซึ่งเป้าหมายสูงสุดในใจและจำกัดความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคน

   เมื่อระบุและสื่อสารประเด็นต่างๆผมพบว่าผู้นำที่ดีที่สุดกำลังหาคำตอบอยู่แล้ว นี่คือการสาธิตทั่วไปของความยืดหยุ่นและความคิดไปข้างหน้า การให้คำปรึกษาและการตัดสินใจสำหรับกลุ่มและบุคคลเฉพาะเจาะจงจะเป็นไปตามที่กำหนด

   ไม่ว่าพนักงานจะเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจก็ตาม ไม่จำเป็นเสมอไปในเชิงพาณิชย์หรือเหมาะสมที่จะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ฝ่ายต่างๆได้รับผลกระทบทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วย

   โดยปกติแล้วจะทำในทีมงานของเราที่ฟอรัมเจ้าหน้าที่การประชุมทีมหนึ่งครั้งและการสำรวจความลับ เป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการตัดสินใจ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาระดับการให้คำปรึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถได้ยินว่าการตัดสินใจนั้นคำนึงถึงความคาดหวังทั้งภายในและภายใน กลุ่มภายนอก

   การพิจารณาและการมองการณ์ไกลเป็นเครื่องมือที่ช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สำคัญในการตัดสินใจ การจำลองสถานการณ์ตามข้อมูลในอดีตหรือที่คาดการณ์เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการระบุศักยภาพในการตัดสินใจสำหรับปัญหาในอนาคต การตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและบางครั้งก็ไม่สามารถเป็นข้อมูลในอดีตซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะออกแบบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

   การวิเคราะห์ SWOT โดยทั่วไปมีโอกาสระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามที่เห็นได้ชัด ทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนอื่น ๆ บนกระดาษและในหน้าของคุณ

   หลังจากที่คุณระบุภัยคุกคามด้วยการวิเคราะห์ SWOT คุณสามารถใช้การจัดการความเสี่ยงกับสถานการณ์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ได้ สามารถใช้การจัดการความเสี่ยงเท่านั้น มีความสำคัญสำหรับการใช้งานที่สามารถสังเกตสถิติขวัญและกำลังใจได้

   ก่อนการใช้งานต้องกำหนดเวลาและผลการวางแผนไว้ หากไม่พบการคาดการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับแผนการรักษาความปลอดภัยเพื่อย้อนกลับไปใช้วิธีการก่อนหน้าหรือแก้ไขการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการใช้งาน

   การสร้างความมั่นใจว่าองค์กรมีบทบาทมากขึ้นในสื่อมวลชนและชุมชน

   การจัดการทางสังคมและการยอมรับมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เมื่อคนงานไม่ทำงานอย่างสบาย – พวกเขาจะไม่!

   จะต้องเป็นที่รู้จักในหมู่เครือข่ายทางสังคมมากมายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเครือข่ายงานและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นเนื่องจากการรับสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ

   เมื่อสื่อสารกับสาธารณชนข้อความจะต้องเป็นธรรมและเที่ยงตรงไม่ว่าคุณจะต้องการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   กำหนดความรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อทีมงานที่มีคุณสมบัติและแผนการดำเนินงานของพวกเขา

   คำอธิบายลักษณะงานทำให้พนักงานสามารถบ่งบอกถึงบทบาทของพวกเขาได้ ความรับผิดชอบโดยทั่วไปค่อนข้างกว้าง แต่คำอธิบายงานที่ดียังรวมถึงคู่มือการฝึกอบรมและขั้นตอนที่จะกำหนดงานที่ละเอียดขึ้น

   เป้าหมายและ KPIs (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) โดยปกติจะเป็น Key Result Area (KRA) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนหนึ่งเป็นเดือนขึ้นอยู่กับว่าวัดได้อย่างไร หากเดือนมากกว่าหนึ่งวันทำการคุณมักจะมีความคาดหวังมากขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์

   ความรับผิดชอบควรสอดคล้องกับงานหลักของบุคคลหรือกลุ่มงานหรือคำอธิบายลักษณะงาน บุคคลหรือกลุ่มไม่สามารถรับผิดชอบต่องานที่พวกเขาไม่รับผิดชอบเช่นพนักงานต้อนรับไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการเย็บเล่มหนังสือถ้าไม่ส่งผลต่อการทำบัญชี

   เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

   จัดหาทรัพยากรของทีมที่มีหลากหลายแง่มุมต่างกัน

   ขั้นแรกต้องใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการบรรลุผลงานเป็นอันดับแรก ต้องมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สิ่งแวดล้อมและการดูแลเป็นอย่างดี

   ประการที่สองการกระจายตัวของพนักงาน พนักงานควรได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พนักงานสองคนไม่สามารถดำเนินการ "โครงการลูกเรือสิบคน" ในกรอบเวลาเดียวกันได้

   ประการที่สามความสำคัญของการฝึกอบรม! เว้นไว้แต่ว่าแรงงานได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คาดไว้คาดว่าจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ บริษัท

   ให้อำนาจทีมและบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการมอบหมายและสนับสนุนการริเริ่มของพวกเขา

   การเติบโตทางธุรกิจส่วนบุคคลและวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นโดยการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้นมีความจำเป็นในการเติบโตส่วนบุคคลในหมู่พนักงานเป็นมันมักจะเกิดขึ้นจะได้รับการส่งเสริมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการบริหารและการกำกับดูแล

   บางครั้งจำเป็นต้องมีการซื้อจากภายนอก แต่ถ้าเป็นไปได้โอกาสที่ดีกว่าสำหรับพนักงานที่มีอยู่ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในตำแหน่งงานปัจจุบัน แต่มีหน้าที่เพิ่มเติมและความสามารถในการตัดสินใจ

   การริเริ่มดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามความคืบหน้าและการตัดสินใจสนับสนุนโดยการตัดสินใจของโค้ชที่ไม่ดีและตระหนักและให้รางวัลในการตัดสินใจที่ดี เช่นเดียวกับทุกบทบาทการมอบหมายจะมาพร้อมกับการฝึกอบรมและการกำกับดูแลเมื่องานเสร็จสิ้น การสร้างและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

   สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นอยู่กับความสอดคล้องการมองเห็นและเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและมีประสิทธิผล ในอุตสาหกรรมเราจัดการกับคนยากจนในชีวิตประจำวัน เราต้องก้าวไปไกลกว่าในวงการอุตสาหกรรม

   วันสนุก ๆ มักมีมากขึ้นซึ่งอาจเป็นหัวข้อหรือแขกรับเชิญ เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมในการเตรียมหรือวางแผนเหตุการณ์ดังกล่าว ความเป็นผู้นำมีอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำงานดังนั้นเพื่อนร่วมงานจึงเห็นการมีส่วนร่วมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ นี้ไม่สามารถ underestimated และถ้ามีประสิทธิภาพเช่นนี้อย่างแน่นอนไม่สามารถละเลย

   สนับสนุนให้ทั้งสองทีมและบุคคลพัฒนาแนวทางใหม่ในการปฏิบัติงาน

   ได้เห็นแนวหน้าจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ของเรา การให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการริเริ่มได้เปิดใช้งานธุรกิจของเราอย่างแท้จริง เราได้พบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวหน้าของกรรมการและได้รับความสนใจจาก "ช้อปปิ้ง"

   เราพบว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำผ่านการให้คำปรึกษาเราได้สร้างความเข้มแข็งความสัมพันธ์ของเรากับพนักงานของเราและยังคงสร้างแนวคิดใหม่ทุกวัน หลังจากความศรัทธาและความไว้วางใจได้รับการพิสูจน์ให้กับพนักงานการรับรู้ความเข้าใจที่น้อยที่สุดจะได้รับการชื่นชมอย่างเท่าเทียมกันโดยพนักงานเป็นแรงจูงใจที่คุ้มค่ากับเงินดอลลาร์ ความสามารถส่วนบุคคลและวิชาชีพ

   เราทำแบบจริยธรรมในทุกด้านของการทำงานและส่งเสริมให้ผู้อื่นยอมรับจรรยาบรรณทางธุรกิจ

   ฉันกำลังใฝ่หาและใฝ่หาองค์กรทางจริยธรรมในอุตสาหกรรมที่เข้มงวดมาก เรารักษามาตรฐานที่สูงขึ้นกับลูกค้าและคู่แข่งของเราด้วยจรรยาบรรณและทักษะการแก้ปัญหาของเรา เราปฏิบัติต่อลูกค้าของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยคำแนะนำและลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพ

   เมื่อตัดสินใจอย่างหนักผู้ที่สนใจจะต้องคำนึงถึงระดับอารมณ์หรือข้อมูล

   เมื่อสมาชิกในกลุ่มแนะนำคำแนะนำที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่เหมาะสำหรับธุรกิจ แต่ยังเป็นคำแนะนำในการเติบโตที่ดีที่สุด ขอให้ "เงินหยด" ลงในพนักงานของฉันขอให้พวกเขาปฏิบัติตามการระบุแนวทางแก้ไข โดยปกติจะประกอบด้วยการแบ่งคำถามและการวิเคราะห์สิ่งที่พวกเขาต้องการทราบ จากนั้นฉันจะเสนอสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะขอให้พวกเขานำคำถามไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ พวกเขามักจะพบคำตอบด้วยตัวเองและสามารถทำตามขั้นตอนนี้กับงานอื่น ๆ ตอนนี้พวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจที่มีการศึกษา

   ฉันทำงานร่วมกับทีมของฉันเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย ฉันเชื่อมั่นในการสนับสนุนของทีมและไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำถามโง่ ๆ ไม่ว่าคุณจะต้องถามกี่ครั้ง ใช้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสถานการณ์พิเศษ

   หากมีคำถามใด ๆ ที่ฉันคิดว่ามีความสำคัญต่อการช่วยเหลือเราเชื่อว่าเราสามารถนำไปสู่การเป็นตัวอย่างได้ ไม่ควรแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับทุกคนเสมอไปเพราะพวกเขาไม่เคยพยายามแก้ไขปัญหาให้กับตัวเอง ฉันพบการสอนเทคนิคการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ปัญหาและทรัพยากรต่างๆสามารถแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ เพียงแค่แก้ปัญหาของพนักงานก็จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นคุณต้องมาแก้ปัญหา นี่ไม่ใช่การขับรถที่ดี

   ฉันสวมหมวกจำนวนมากในวันนี้วันหนึ่งฉันต้องการเด็กที่ไม่มีประสบการณ์และอายุ 63 ปีถัดไป Minden alkalmazott eltérő megközelítést vagy megoldást igényel. A módszerek általában ugyanazok, azonban a szállítása vagy a hivatkozások eltérhetnek abban az erőfeszítésben, hogy kapcsolatban álljanak a munkavállalójával. Időnként el kell adnunk a fogalmakat az alkalmazottaknak a "Buy-In" számára

   A személyes célok és a munkaprogram kimenetének meghatározása és elérése

   A legtöbb nagyszerű vezetővel az időgazdálkodás és a célok beállítása muszáj. Ha a feladatok egy csoportja egy időkereten belül befejeződik, amely általában egy feladatlistát dokumentál, megfelelő módszer a célok és a személyes célok elérésének biztosítására.

   Gyakran elővigyázatos az előnyök és a kötelezettségek azonosítása, amelyek a befejezése vagy hiánya feladatok elvégzése. Miután felismerte ezeket a dolgokat, megtalálja a meghajtót, hogy tegyen lépéseket a feladat ellenére.

   Fontos, hogy a célok és célok összhangban legyenek a szervezet stratégiai irányával és küldetési nyilatkozatával.

   Biztosítani kell, hogy az önállóság és a szakmai kompetencia folyamatosan javuljon a szakmai fejlesztési tevékenységekben való részvétel révén

   A továbbképzés és az oktatás fenntartása vezető szerepet játszik. Egy állandóan változó világban vagy környezetben továbbra is a vezetés forrása marad. A jelenlegi ismeretek nélkül nehéz hatékonyan vezetni. Meg kell változtatnunk a világgal vagy a környezettel, ahogyan változik.

   A legtöbb vezető törekszik és célozza magát a korábbi legjobb teljesítmény ellen. Ha megadja magának és csapatának egyértelmű mérési eszközöket, például a KPI-t és a KRA-t, könnyű mérni a teljesítményt. Minden szerepkörben lehet a KPI és a KRA, függetlenül attól, hogy Ön üzleti tulajdonosa, igazgatója, értékesítési vezetője vagy Frontline Worker.

   Vezérigazgatónak nemcsak azt szeretném, ha javítanám, hanem javítanám a csapatomat. Mindannyian részt veszünk a továbbképzésben, függetlenül attól, hogy belső képzés vagy külső képzés.

   Rendszeresen részt vesz az ipari / szakmai hálózatokban és csoportokban

   Számos lépés áll a személyes és üzleti fejlődéssel elérhető. A dokumentált oktatással kapcsolatos probléma az, hogy többnyire múlt idő. Ahhoz, hogy stratégiai, versenyelőnyt szerezzünk, új oktatást kell keresnünk. Az iparágak pedagógusok, de a "munkahelyi" oktatásban vannak.

   Fontos, hogy a dokumentált oktatás és az ipar által azonosított megoldások kombinációját használjuk. Az oktatás megfelelő elosztása fontos, és a szellemi tulajdon tekintetében továbbra is etikusnak kell lennie.

   A hálózatok az idő múlásával épülnek fel, és hosszú életen át erősítik erejüket. Fontos konzultálni a sikeres iparági vezetőkkel. Úgy találtam, hogy a sikeres emberekkel való körülvevők sikereket vonzanak.

   6. Conclusion

   Leadership consists of a number of trained applications along with an internal makeup of attributes.

   Running any business, organisation or completing any multi-person tasks requires an individual to take control and delegate responsibility and accountability to group members. I have identified that allowing our environment to take control leaves any outcome as a possibility. If one truly wants to set a goal and have a desired outcome we must take lead and challenge the environment.

   Decision making can only be done by a leader as a follower needs a decision to follow. Any decision, good or bad is better than no decision.

   Great Leaders are flexible individuals who will consider many avenues prior to making decisions. They are consultative and open to others influence. They are not content unless moving forward toward a goal.

   As a leader we must communicate our organization's mission and goals to our workforce. Without understanding and clarity the mission cannot be followed with integrity. In the interest of best practice and reputation we must continually question our ethics and ensure that the right message is delivered through our mission and goals.

   When building teams there must always be support mechanisms in place to allow communication to flow freely. Most missions refer to industry leadership and providing good service. Without good communication and support mechanisms we cannot ensure that each individual understands and adheres to our mission and goals.

   7. Recommendations

   We must always demonstrate our leadership by walking the walk. I have found that you manifest what you focus on and a great leader should be focused on the goal. To gain true organizational goal congruence each staff member or colleague must look up to and be inspired by their leaders and their mission as this is the essence of leadership and a certainty for success.

   Involve your employees in business decisions, hand over small responsibilities and show them what it means to be a leader. Don't allow your environment to control you, take action and lead the way. If you don't have a mentor or someone who inspires you attend seminars of industry leaders. Learn about people and behavioral science, once you know what makes people tick then you can make them tick too.

   By Ben Blanch

   Source by Ben Blanch

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *