ดูแลเต่าทะเลตะวันตก

มีสองชนิดย่อย:

เต่าตะวันตกเฉียงเหนือเต่า (Clemmys Marble Marmorata) และ

เต่า South-West Ponds (Clemmys หินอ่อน pallida)

Source by Adam Burgi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *